onsdag 28. april 2010

Kontrollert

Nå er jeg kontrollert og funnet godkjent.

Det gikk som en røyk på Rikshospitalet i går; blodprøver, pusteprøver, røntgen og bronkoskopi var gjennomført før klokka to og jeg var ute derfra igjen i seks tida (dog noe omtåket av "kvartingen" jeg får under bronkoskopien (undersøkelse hvor de går ned og ser i lungene gjennom en slange).

Prøvene viser at alt er brukbart, immunforsvar og immunsupprimerende medisiner virker å være stabilisert og lungene ser fine ut inni, dog med litt rusk og rask og noen små hevelser. Pusteprosenten er grei nok, den fungererfint til vanlig dagligliv foreløbig. Men jeg er litt tett innimellom. Jeg kan enda ha håp om at pustekapasiteten vil bli bedre. Det kan bli bedringer etter en lungetransplantasjon i inntil ett år etter operasjonen.

Men ting tar tid. De bekreftet at når kroppen har vært igjennom en så stor påkjenning (ventetid med elendig form, transplantasjon, respirator og infeksjoner) så tar det tid å komme seg. Jeg er enda i startfasen.

Så jeg er fornøyd. Og motivert for å fortsette treningen her jeg er. Jeg har fått en uke ekstra og det er jeg glad for. Jeg faller til ro og slipper å tenke på organisering av trening og sosialt liv eller om det er mat i kjøleskapet. Det kjennes godt. Optimistisk løypemelding idag, altså.

.