tirsdag 3. januar 2012

GODT NYTT ÅR 2012 !


Nytt år. Tid som kommer. Dager ingen kjenner innhold i. Håpet er helse, glede, daglig brød, trygghet, fred på jord og kjærlighet mennesker imellom. Intet mindre; i år, som hvert år.

"Nyttår" er tid for tanker, refleksjoner, visjoner, ønsker, drømmer. Å se fram, å se tilbake. Intet forandres av at årstallet skifter tall; det er tankekraften som skaper bevegelse og initierer handling. Ved å utnytte potensialet som ligger her kan "nyttår" være en positiv markering, uansett livssituasjonen man er i, tror jeg.

JEG ØNSKER MINE LESERE ET GODT ÅR 2012!

.