lørdag 10. januar 2009

Det går framover

Årsrapporten for organdonasjon og transplantasjon for 2008 foreligger. Det ble realisert 98 donasjoner i løpet av året. 469 organer ble transplantert til 425 personer. Det ble meldt flere potensielle donorer enn før fra donorsykehusene. Men fortsatt sier 29 % nei når de blir forespurt om å donere organer ved pårørendes død. Altså er det mulig å få enda bedre tall, tall som i det praktiske liv har en uendelig stor betydning for de som venter på organer eller får en tranplantasjon. Folk må snakke aktivt om sin positive holdning til organdonasjon, det er det som skal til for at flere pårørende skal velge donasjon, mener Stiftelsen Organdonasjon (donasjonskort finnes her).

Det ble gjennomført 27 lungetransplantasjoner (dobbel lunge). Det er ved årsskiftet 28 personer som står på venteliste for nye lunger.


Tallene er de beste noensinne. 24 flere personer (tror jeg) har fått transplantert organ i 2008 enn i 2007. 24 personer, som hver enkelt kanskje er et barn, en sønn, en mor, en far, en svigermor, en bestevenn, en ektefelle, en kollega, en nabo osv. Disse tallene utgjør en forskjell i mange mange menneskers liv! Det gir resultater å få fokus på organdonasjon. Det går framover!


En som har gjennomgått transplantasjon, min gode venn Truls Zimmer, gjør en stor forskjell! Han har satt fokus på organtransplantasjon med sin åpenhet i media og med sitt arbeid i Stiftelsen Organtransplantasjon. Han er også en engasjert og kunnskapsrik venn for meg og andre som er i en transplantasjonsprosess. Truls ble alvorlig syk for snart to måneder siden og han har kjempet for livet med tøffe tak. Det er nå svært gledelig at Truls har kommet av respiratoren og at det ser ut som om livet har holder tak i ham og han i livet. Det er en kjempelettelse! Jeg er så glad for at det går framover med ham. Det går framover!

.