onsdag 18. mai 2011

Å komme i kontakt

med NAV er visstnok veldig vanskelig. Det vet jo alle. Også jeg.

Idag har jeg ringt 7 telefoner til NAV. Når jeg får svar kommer jeg enten til en telefonsvarer som bare står og ringer og ringer og ringer uten svar og til sist bryter, eller jeg snakker med en person som setter meg videre til en annen person som setter meg videre til svareren igjen. Som bryter til sist.

Til sist fikk jeg svar. For jeg gir meg ikke. Lar meg ikke psyke ut, som mange mer enn forståelig gjør. Den som svarte var ikke spesielt imøtekommende. Og ga ikke skikkelig svar på det jeg lurte på. Så igrunnen er jeg like langt. Noen kroner fattigere og etpar timer tid bortkastet i telefonkø.

Var det noen som engang tenkte at NAV skulle være til for brukeren?
Noe har gått veldig galt underveis.

NAV innbyr ikke til kontakt. NAV skaper kontaktvegring.
Kanskje ikke for alle, eller alltid, men for ofte?

.