lørdag 28. august 2010

Lykkelig er den som ikke sørger over hva han mangler
men kan glede seg seg over det han har!
.