mandag 3. mai 2010

Det norske språket

Dagens Kronikk "De stumme plagede" i Aftenposten er vel verd å lese for helseinteresserte. Kronikkforfatter Mette Grøholdt (46) har fått 1.plassen i kronikkkonkurransen avisen har arrangert om "Det norske språket i dag".

Grøholdt skriver bl.a.:

"Jeg har kommet inn i et landskap av plager som ikke har noe språk. Jeg er blitt behandlet for kreft tre ganger og er ikke lenger akutt syk. Men jeg er heller ikke helt frisk. Hverken jeg selv, mine omgivelser, helsevesenet eller media har språksatt disse rommene mellom det syke og det friske. Plagene har derfor ingen stemme. De forblir subjektive og stumme.

Språket er en mektig påvirkningsfaktor i livet. Når helsevesenet og det offentlige overfokuserer på dikotomien frisk – syk, forsvinner vi plagede uføre, restene, ut av den offentlige bevissthet og inn i hver vår ensomme hverdagskamp.

Jeg søker derfor å språksette rommene mellom det friske og det syke i oss. De rommene vi alle én eller annen gang må streve med å holde ut. Enten de er av fysisk eller psykisk karakter. «Hvordan går det?» spør venner og bekjente. «Jo takk, det går fint.» Jeg var oppe fire ganger i natt og var på sykehus med tarmslyng forrige uke, men det er vanskelig å finne ord for sårbarheten og smertene. Jeg vil ikke oppfordre til syting, men til å snakke ordentlig om viktige aspekter av livet.

Og gjennom å skape språk for de stumme plager kan vi som samfunn legge til rette for de mange som kommer til å overleve alvorlig sykdom fremover. Ikke helt syke, ikke helt friske, men kronisk plagede og delvis arbeidsuføre. Ikke udødelige, men overlevere som skal leve lenge i landet".

En interessant og ny vinkling om det norske språket som alle "stumme plagede" vil kjenne seg igjen i og etterlyse ord og begreper for. Kronikken finner du her. Jeg vil gjerne være med på, bl.a. gjennom denne bloggen, å gi ord og begreper til noe av dette som Mette Grøholdt etterlyser språk for.

.