onsdag 14. mars 2012


Tullipaner. Sol. Fulgekvitter. Smygende katter. Kaffibar. Unger uten jakker på. Loppemarkedannonser i avisa.  

Jeg inntas av Våren
.