søndag 6. november 2011

Allehelgensøndag

I dag er det allehelgensøndag. En dag for ettertanke, vemod, minner. Og kanskje ravnsalt sorg og savn. En dag som er spesiell etter 22.juli dette året.

Jeg har ikke noe forhold til helgener. Jeg har liten tro på utenomjordisk eksistens. Jeg tenker at om dette kan vi mennesker lite vite. Jeg har stor respekt for at andre har en annen overbevisning, en annen tro, et annet håp.

Det jeg er sikker på er at så lenge et menneske finnes i et annet menneskets minner, så lever det på en slags måte videre, etter sin død.

Derfor dyrker jeg minnene, derfor tenner jeg lys. Derfor tenker jeg ekstra på denne søndagen på de jeg har kjent som ikke lenger er i dette livet. Det er desverre altfor mange. Også dette året har gitt meg mer sorg å bære.

Klara, Grete, Roar; med minner, savn og sorg er dere levende i mitt hjerte.
Dette året tenner jeg mine lys i takknemlighet for dere.

Og på denne søndagen, dette året, er mine tanker også spesielt hos de mange som fikk sine kjære revet bort 22. juli.

Om livet vet vi lite. Carpe diem!

.