mandag 4. mai 2009

Svine-influensa

Det er noe som ikke stemmer med denne svineinfluensaen. Det er ca 1000 kjente smittede mennesker, og det er et få titalls døde av influensa A (N1H1). På denne bakgrunn går verden i kriseberedskap. Folk blir urolige og redde. Hvorfor?

I Sør-Amerika og Europa bor det (ifølge wikepedia) ca. 1000 millioner mennesker. Da er Amerika ikke regnet med. Det betyr at andelen folk som er smittet er langt under 1 pr. million. Likevel framstilles det hele som en pandemitrussel og WHO går markant ut. Mexico stenges i flere dager, skoler i USA stenges, folk strømmer hjem til Norge omgående. Norge kjøper inn 15 millioner munnbind og kriseplaner gjennomgås på alle nivåer. Helseministeren sier at 40% av befolkningen må regne med å bli syke og bemanningen i bl.a helsevesenet vil bli rammet av dette med sykefravær blandt ansatte.

Dette står på ingen måte i forhold til at mindre enn 50 personer er døde av influensaen.

Enten så vet helsemyndighetene noe som vi folk flest ikke vet. Om muteringer og andre skumle saker som kan bli farlige for menneskeheten.

Eller så tar verdenssamfunnet dette som en gedigen test på sin katastrofeberedskap.

Det er hva jeg tror.

Time will show...
.