tirsdag 3. november 2009

Kakofoni av meninger

Debatten for og imot svineinfluensa-vaksinen går høyt. Angst for å ta den og angst for ikke å få den er skapt i mange mennesker i kjølevannet av media og helsemyndighetenes håndtering av saken. Jeg er glad for at jeg er "ferdig" vaksinert.

Bivirkninger går over. Konsekvenser av å få influensaen er antakelig verre. Slik er det iallefall for meg. Jo flere som er vaksinert, jo færre blir syke. Og færre i risikogruppen slipper å bli livtruende syke.

Det er min mening i dagens kakofoni.

.