tirsdag 15. januar 2008

Sebra

SEBRA

Jeg spurte en gang en sebra:
Er du sort med hvite striper
eller hvit med sorte striper?
Og sebraen så på meg og sa:
Er du sterk med svake sider
Eller svak med sterke sider?
Er du god med onde påfunn
eller ond med gode påfunn?
Er du glad med triste dager
eller trist med glade dager?
Er du flink med dumme innfall
eller dum med flinke innfall?
Og slik fortsatte og fortsatte
og fortsatte den,
og aldri, aldri, aldri, aldri
spør jeg en sebra om striper igjen.

-Shel Silverstein-

Altså: kanskje er det meste her i livet slik vi definerer det til å være?
kanskje er det
menneskets
unike evne
å redefinere
enhver situasjon slik at den oppleves mest mulig positiv
akkurat som
en sebra?

Venner
"Venner er usynlige engler
som løfter deg oppnår du ligger nede"
sier visdomsordet.


Jeg tror på
sånne usynlige engler

Sånne som noen venner er
Sånne som skjønner
det som ikke
Blir sagt