torsdag 26. februar 2009

Organdonasjon - speilvendingsprinsipp ?

I går hadde NRK P2 og Dagsnytt 18 hatt en diskusjon om organdonasjon. Bård Solhjell fra SV har gjentatte ganger tatt til orde for et speilvendingsprinsipp i denne saken. I dag er det sånn at pårørende til en person som dør må samtykke til at avdødes organer kan gis til transplantasjon. Pårørende kan da si ja eller nei til dette, i prinsippet uavhengig av hva den avdøde måtte selv måtte ha ønsket/ment. Det organdonasjonskortet man kan fylle ut selv idag er ikke juridisk bindende, det er kun et uttrykk for et menneskes holdning til donasjon. Solhjell vil ha et "nei-register" og mener at organ skal kunne tas fra en avdød, medmindre personen selv aktivt har registrert at han/hun ikke vil donere organ. Han mener at flere som står i organkø vil kunne bli hjulpet med et slikt system.

Ole Elvestuen fra Venstre utttaler seg mot en slik speilvending. Det samme gjør Stiftelsen Organdonasjon og lungetransplanterte Truls Zimmer i sin blogg Frisk Pust . Frykten er at flere skal reservere seg mot organdonasjon med et slikt system. At folk skal reagere negativt på et prinsipp om å ikke være herre over egen kropp. At flere skal si aktivt nei med et slikt register.


Selv heller jeg til å synes at speilvendingsprinsippet er logisk. At organ skal kunne tas fra en avdød medmindre det ikke er registrert et nei. Men jeg må også høre på Stiftelsen Organdonasjon og de som er "fagfolk" på området. Det er sikkert mange mennesker som ikke tenker over sin egen potensielle død på en så aktiv måte at de vil registrere seg imot organdonasjon. Og det er sikkert ikke lett å administrere et slikt register.

Men kan det finnes en mellomløsning? Et JA-register? Slik at et organdonasjonskort er juridisk bindende, så et menneskes ønske om å donere organ ikke kan overstyres av pårørende? Eller er det kanskje ikke her løsningen ligger for å få tilgang til flere organ? Jeg er jammen ikke sikker på hva jeg mener om dette store spørsmålet.

Jeg vet bare at jeg selv mer enn gjerne vil at noen skal kunne bruke mine organer om jeg selv ikke skal være i live. Mer enn gjerne ønsker jeg det.

VG nett tar debatten i flere artikler. Det foregår også en avstemming: NEI - man bør ikke bli automatisk organdonor eller JA - de som ikke vil får si fra.

Innslaget på Dagsnytt 18 finner du her.
.