onsdag 27. februar 2008

VANN

BADEDAME

Bassengblått behag.
Bølger av velvære.
Varme som løsner hver muskel
og åpner bro til lungens anstrengte pust.
Drømmen flyter over Altlanterhavet,
jeg driver til Middelhavets kyst
og glemmer meg bort i krystallrevets blikkklare eventyr.


Jeg har blitt bassengfrelst. Jeg har blitt badedame. Bassengbadedame.


SÅPEMANN

Han var en
såpemann,
som ble løst opp
i vann

(mimosa) http://www.forfatterbloggen.no/roller/page/mimosa
.