torsdag 29. juli 2010

Sommerdager. Glimt

Jeg er heldig. Denne sommeren får jeg oppleve ferie. Dager uten stress og bekymring. Dager med mulighet for aktivitet. Dager med innhold. Vann, gress, dugg, motorer, barnegråt, lek, is, loppemarked, sol, søstre, bad, tur, fly, bil, søvn, samvær. Sommersamvær.

En infeksjon fra bihulene stjeler litt krefter. Planen er at denne bare skal gå over, at kroppen skal reparere seg selv. Uten antibiotika, for første gang på veldig veldig lenge. Helsevesenet fungerer bra på ferie, jeg får tatt blodprøver når jeg trenger det og har telefonkontakt med Rikshospitalet om resultatene. Kontrasten til håpløse sykehusinnleggelser i kaotisk feriebemannet sommersammenslått avdeling er stor.

Når ferien er slutt må jeg begynne på enslags ny hverdag. For til nå har det vært få vanlige hverdager i dette året. Og det har vært godt. Jeg har trengt denne tiden til å være i en "unntakstilstand", være det man før kalte "rekonvalesens". Det har tatt lang tid å hente seg inn etter transplantasjonen og år med sykdom. Det tar fortsatt tid.

Tiden tar form mens den går. Tiden blir til når den kommer.

Men akkurat nå tenker jeg ikke for mye på det, akkurat nå bare nyter jeg at det er sommer.

Jeg håper mine lesere har gode sommerdager med lys, varme og sol ute og "inni"!

.