mandag 9. november 2009

Nytt forsett

Fra i dag av

skal jeg øve

meg

på en ny mental

levemåte:

Å IKKE TA SORGENE PÅ FORSKUDD!

.