tirsdag 19. oktober 2010

Fokus på organdonasjon

Det nærmer seg Organdonasjonsdagen lørdag 23.oktober.

I den forbindelse rettes søkelyset mot organdonasjonssaken. Nrk Østlandssendingen hadde i går et bra innslag om organdonasjon. Innslaget finner du her. Stortingspolitiker Wencke Olsen (AP) forteller at det settes av penger til saken ved å gi Stiftelsen Organdonasjon 1 million ekstra for 2011. Det er flott!

Også helse-og omsorgsministeren oppfordrer befolkningen til å snakke om organdonasjon. I en pressemelding fra Helse-og omsorgsdepartementet uttaler  hun:

"Organdonasjon kan hjelpe flere mennesker å overleve. – Jeg vil derfor oppfordre alle til å ta stilling til organdonasjon. Det er gledelig at nye tall viser at stadig flere sier ja, men behovet er fortsatt stort, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen".

Per 1. oktober har det blitt transplantert 322 organer til 313 pasienter ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Avslagsprosenten (pårørende som sier nei) har sunket fra 28 til 25 prosent og det har blitt gjennomført 75 donasjoner, som er det høyeste tallet noen sinne.


Mange donerer i dag en av sine nyrer til familiemedlemmer. Men det er stort behov for at flere stiller opp, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen.


På tross av økningen i antall donasjoner stiger ventelistene til transplantasjoner. Dessverre dør pasienter på ventelisten fordi ikke nok organer er tilgjengelig.
¨

Fakta pr. 30.09.2010:

• 75 realiserte donasjoner (72)

• 345 organ transplantert til 313 pasienter (342 organ til 315 pasienter)

• 289 personer venter på en organtransplantasjon (284)

• Avslagsprosent pr 31.09.2010 er 25 % (28 %)

Tall i parentes pr. 3.kvatal 2009, kilde Oslo universitetssykehus.


Hvert eneste menneske som dør på ventelisten er ett for mye! Jeg kjenner mennesker som venter på nye lunger. Jeg vet at dette er tøffe mennesker som lever krevende liv. Det er mennesker som trengs i samfunnet vårt. Jeg kjenner mennesker som har fått sine liv forlenget og fornyet gjennom en transplantasjon. Slik jeg selv har fått det. Det at noen bestemte seg for å donere organ (enten det var donoren selv eller de pårørende som tok beslutningen) har gitt meg et mye mye friskere liv med framtidsutsikter og livsglede. Og det håper jeg at også de jeg kjenner som venter skal få oppleve.

Jeg håper at Organdonasjonsdagen vil føre til at enda flere tar positiv stilling til organdonasjon. Jeg tror at oppmerksomhet fra politikere og media påvirker folk. Bevisstgjør folk. At Facebookgruppen  til Stiftelsen Organdonasjon har over 170 000 medlemmer, sier mye om at unge folk er positive til organdonasjon. Det gir håp for alle som venter på nye organer pr. idag og for alle som skal komme til å vente en gang i framtiden.


DONORKORT kan du laste ned her. Du finner også donorkort på legekontoret og apoteket. Ta gjerne med deg flere og del ut til kjente og ukjente på din vei på Organdonasjonsdagen lørdag 23.oktober.


Mer om Organdonasjonsdagen finner du her. Rapport fra Oslo Universitetssykehus om organdonasjon og transplantasjoner pr. 3.kvartal 2010 finner du her.
.