torsdag 29. april 2010

Sosiale medier - ny tid


Jeg har tidligere skrevet om canadiske Eva Markvoort (25) som blogget helt til hun døde av Cystisk Fibrose i slutten av mars. Hennes begravelse "Celebration of love" overføres idag direkte på internett. En artikkel i Dagbladet beskriver at dette var Evas ønske, slik at hennes bloggvenner over hele verden kunne få ta del i begravelsen.

Dette må sies å være en ny utvikling i vår verdens kommunikasjonsformer. Nettverk skapes via internett, facebook og blogger, mennesker bindes sammen og har en følelse av å kjenne hverandre uten kanskje engang å ha møtt hverandre. Mennesker berøres av hverandre gjennom det skrevne ord, musikk, bilder, filmer. Slik er det blitt. Slik er det bare. De av oss som har opplevd dette, vet det og skjønner det.

Personlig syns jeg det blir litt for spesielt å følge denne begravelsen på internett. Eva og hennes blogg gjorde sterkt inntrykk på meg og det inntrykket skal få ha sin plass i mitt hode, slik det er.

.