søndag 11. januar 2009

Den beste lege

Som pasient i helsevesenet i nærmere 40 år, har jeg forholdt meg til en god del helsefagfolk. Mange mange hundre, minst.

Det har vært barneleger, lungeleger, fastleger, legevaktleger, kirurger, anestesileger, nevrologer urologer, smerteleger, ortopeder, nevrokirurger, gynekologer, kiropraktorer, sykepleiere (mange), hjelpepleiere, pleiemedhjelpere, bioingenører, ernæringsfysiologer, fysioterapeuter, manuellterapeuter, ergoterapeuter, radiografer, portører, sosionomer, psykologer, akupunktører mm. I tillegg til trygdesaksbehandlere, hjelpemiddelsentralansatte osv.

De fleste av disse relasjonene er kortvarige. Noen er langvarige. Noen husker jeg, noen går i glemmeboka. Noen er svært vesentlige og viktige i mitt helseliv.


En av dem jeg aldri vil glemme er CF-doktoren Ole Christen Haanæs. Han var svært viktig i mitt helseliv som "ung voksen" på Aker sykehus. Gjennom ganske mange år ble en relasjon av respekt og tillit bygget opp mellom oss. Haanes hadde alltid oversikt over mine medisinske problemstillinger, han tok meg alltid på alvor, han spurte etter mine egne vurderinger av tilstanden min og han lot meg delta i vurderinger rundt behandlingsopplegget og valg av medisiner. Han hadde stor respekt for at jeg selv kjente min egen kropp best. Han ga meg vide "fullmakter" til å igangsette antibiotikabehandling selv, og han stolte mer på hva jeg kjente i kroppen min enn hva teoretiske prøvesvar sa. Han var tilgjengelig og trygg og gjorde alt han kunne for at jeg skulle få til ting som var viktige for meg (ferier, reiser, jobb). Han var den beste lege.

Jeg skriver var. Haanæs døde på torsdag etter en lengre kamp mot kreftsykdom.

Jeg vil på denne måten hedre Ole Christen Haanæs. Han var den beste lege.

.

1 kommentar:

Klara sa...

Gode leger er gull verdt. Og de fortjener sin heder.