søndag 20. januar 2008

Antydningens kunst

I denne bloggen har jeg gjort et forsøk på å begi meg ut i antydningens kunst.

Blogging kan være såmangt. Noen blogger er som en helt personlig dagbok hvor smått og stort av følelser og aktiviteter fra hverdag og fest legges ut mer om mindre velfundert, og med større eller mindre grad av intresse for en som leser. Andre blogger er fokuserte på et tema, en hobby, et interessepolitisk engasjement osv. Andre igjen er skjønnlitterært skrevet, der hvert innlegg har et bevisst innhold. Blogging kan være meningsløst surr eller litterære kunstverk. Blogging kan ha et mål og en mening eller totalt mangle et sådant. Mye kommer vel an på "blikket som ser" øynene som leser. Boggere kan sikte mot en spesiell leserskare. Potensielt vet ingen bloggere hvem som er dets publikum.

Selv har jeg altså begitt meg inn på antydinger. Det betyr at den leser som er observant, den som kjenner meg, den som kjenner livet mitt, den kan ane budskap som ikke står skrevet svart på kvitt. For andre kan det som står skrevet ikke ha noen mening utover det som faktisk står skrevet. Jeg legger det åpent for leseren å plukke opp det han/hun måtte finne interessant. Kanskje noen kjenner seg igjen i noe eller kan inspireres av f.eks. dikt som ligger her. Eller kanskje noen lærer noe nytt om ettellerannet. Sånn er det jeg har tenkt. Om akkurat min blogg.

Ingen kommentarer: